VDO

เชิญชม บรรยากาศของ หิ่งห้อยชาเลท์ จากคลิป VDO

 

สื่อต่างประเทศ สัมภาษณ์ คุณสวัสดิ์ ผู้บริหารหิ่งห้อยชาเลท์

 

 บรรยากาศภายในหิ่งห้อยชาเลท์แบบเต็มๆ ความยาว 23 นาที

_